SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yayına Hazırlayanlar:

Prof. Dr. Cemil Serhat AKIN

Prof. Dr. Cengiz AYTUN

Yazarlar:

Prof. Dr. Ünal ARSLAN, Prof. Dr. Cemil Serhat AKIN

Prof. Dr. Cengiz AYTUN, Doç. Dr. Özden AKIN

Doç. Dr. Metin REYHANOĞLU, Doç. Dr. Soner AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Merve EKİZ, Dr. Öğr. Üyesi İpek TEKİN

Arş. Gör. Dr. Sibel ÖRK ÖZEL, Öğr. Gör Dr. Orhan CENGİZ

Arş. Gör. Tuba YILDIZ, Hasan BATMAZ

Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1349

ISBN : 978-625-6983-07-6

Yayın Yeri ve Yılı: Erzurum, 2022

Sayfa Sayısı: 154

Kitabı Oku