Kariyer Planlamada İşkolizmin Etkisi (Erzurum İli Örneği)

Kariyer Planlamada İşkolizmin Etkisi (Erzurum İli Örneği)

Yazar: Yasemin ASİLTÜRK OKUTAN

Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1232

ISBN: 978-605-7638-38-0

Yayın Yeri ve Yılı: Erzurum, 2019

Sayfa Sayısı: 81

Okuma Sayısı 340