II. ULUSLARARASI SOSYAL ve HUKUK ÇALIŞMALARI KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI