ULUSLARARASI YUNUS EMRE ve DÜNDEN BUGÜNE TÜRKÇE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI YUNUS EMRE ve DÜNDEN BUGÜNE TÜRKÇE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

Editörler:

Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI

Dr. Öğr. Üyesi Hüsna KOTAN

Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1295

ISBN : 978-625-7086-53-0

Yayın Yeri ve Yılı: Erzurum, 2021

Sayfa Sayısı: 466

Kitabı Oku

Okuma SayısıArray 1243