I. ULUSLARARASI COĞRAFYA ve TURİZM SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI