Ziyaeddin Fahri Erzurum Şairleri

Ziyaeddin Fahri Erzurum Şairleri

Latin Harflerine Aktaran ve Yayıma Hazırlayanlar:

Dr. Erdoğan ERBAY

Dr. Dilaver DÜZGÜN

Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1241

ISBN: 978-605-7638-49-6

Yayın Yeri ve Yılı: Erzurum, 2019

Sayfa Sayısı: 144

Okuma Sayısı 756