Uluslararası Veri Bilimi ve Güvenliği Konferansı Bildiriler Kitabı