LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI